Συντονιστής: Ε. Μπεζιρτζόγλου

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 2ο 

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Ε. Μπεζιρτζόγλου, Ο. Παγωνοπούλου (Ιατρικό Τμήμα ΔΠΘ), προσκεκλημένοι ομιλητές.

 

Αντικείμενο Μαθήματος

Η εξοικείωση των φοιτητών με τα διάφορα αντικείμενα που αφορούν τις Εφαρμογές της Επιστήμης και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων. Η πληροφόρηση σε θέματα πρόσφατων επιτευγμάτων, τεχνικών και τεχνολογιών και η εφαρμογή τους στον τομέα των τροφίμων. Ειδικά θέματα Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας που σχετίζονται με το αντικείμενο για την κατανόηση των δυνατοτήτων που παρέχει η βιοτεχνολογία για την αντιμετώπιση προβλημάτων .Η θέσπιση κανονιστικών διαδικασιών και νομοθεσίας σε θέματα αιχμής της επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων.

Μελέτη οικοσυστημάτων και εμπορική εκμετάλλευση νέων οργανισμών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και λειτουργικών τροφίμων, αλλά και γενετικά τροποποιημένων οργανισμών καθώς και μελέτη λειτουργίας των γονιδίων ή άλλων λειτουργικών τμημάτων του DNA στα πλαίσια της δυνατότητα τροποποίησης τους για την αποδοτικότερη λειτουργία τους .

 

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Ειδικά θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Ειδικά κεφάλαια βιοτεχνολογίας τροφίμων

Βιομηχανική Υγιεινή

Ειδικά θέματα διατροφής

Χημεία φυσικών προϊόντων και εφαρμογές

Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος

Βιοτεχνολογία Φυτών