Συντονιστής: Α. Κυμπάρης

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 2ο 

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Α. Κυμπάρης, προσκεκλημένοι ομιλητές.

 

Αντικείμενο Μαθήματος

Οι ενώσεις δευτερογενούς μεταβολισμού των ζωντανών οργανισμών, οι οποίες χαρακτηρίζουν το είδος που τις παράγει, αναφέρονται ως φυσικά προϊόντα. Η μεγάλη ποικιλία δομών που δημιουργεί η φύση και που συνδέεται με τη βιοδραστικότητα των προϊόντων αυτών, τράβηξε από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον των επιστημόνων για τη μελέτη της χημείας τους και των εφαρμογών τους. Σήμερα η γνώση στο πεδίο αυτό έχει πάρει τεράστια έκταση και συμβάλλει πολύ στη βελτίωση της διαβίωσης του ανθρώπου. Εισαγωγή στη χημεία των φυσικών προϊόντων. Φαινολικά παράγωγα.  Τερπενοειδή. Στεροειδή. Αλκαλοειδή. Φυσικά εντομοκτόνα και σημειοχημικές ουσίες. Εφαρμογές στα τρόφιμα.

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

   Χημεία φυσικών προϊόντων και εφαρμογές

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Ειδικά κεφάλαια βιοτεχνολογίας τροφίμων

Βιομηχανική Υγιεινή

Ειδικά θέματα διατροφής

Χημεία φυσικών προϊόντων και εφαρμογές

Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος

Βιοτεχνολογία Φυτών