Συντονιστής: Α. Αλεξόπουλος

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 2ο 

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Α. Αλεξόπουλος, προσκεκλημένοι ομιλητές.

 

Αντικείμενο Μαθήματος

Χημικοί, φυσικοί και μικροβιολογικοί κίνδυνοι που απειλούν τα τρόφιμα. Επιδημιολογία τροφικών δηλητηριάσεων και λοιμώξεων. Ατομική Υγιεινή. Συνθήκες Υγιεινής χώρων και εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων. Επίδραση των μεθόδων παραγωγής και συντήρησης στην υγιεινή κατάσταση των τροφίμων. Διατηρησιμότητα και χρόνος ζωής τροφίμων. Ποιότητα πόσιμου νερού, ατμού και πάγου. Επεξεργασία και απολύμανση νερού.

 

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

   Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Ειδικά κεφάλαια βιοτεχνολογίας τροφίμων

Βιομηχανική Υγιεινή

Ειδικά θέματα διατροφής

Χημεία φυσικών προϊόντων και εφαρμογές

Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος

Βιοτεχνολογία Φυτών