Συντονιστής: Σ. Πλέσσας

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 2ο 

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Σ. Πλέσσας, προσκεκλημένοι ομιλητές.

 

Αντικείμενο Μαθήματος

Στο αντικείμενο του μαθήματος εντάσσονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες: Βασικές αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων. Βιοτεχνολογικές ζυμώσεις. Χρήση προβιοτικών βακτηρίων στις ζυμώσεις.  Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί - Εφαρμογές. Βιομετατροπές. Καινοφανή τρόφιμα.

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

   Ειδικά κεφάλαια βιοτεχνολογίας τροφίμων

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Ειδικά κεφάλαια βιοτεχνολογίας τροφίμων

Βιομηχανική Υγιεινή

Ειδικά θέματα διατροφής

Χημεία φυσικών προϊόντων και εφαρμογές

Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος

Βιοτεχνολογία Φυτών