Συντονιστής: Κ. Γαλανόπουλος

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 1ο 

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Κ. Γαλανόπουλος, προσκεκλημένοι ομιλητές.

 

Αντικείμενο Μαθήματος

Θεωρία Καταναλωτή και Επιλογές Καταναλωτή. Θεωρία Παραγωγής (Τεχνολογία, Συναρτήσεις Παραγωγής, Καμπύλες Κόστους, Ελαχιστοποίηση κόστους και μεγιστοποίηση παραγωγής). Συμπεριφορά επιχειρήσεων σε διάφορες μορφές αγορών (Τέλειος ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Ολιγοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός). Μορφές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ανάλυση και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Επιχειρηματικές αποφάσεις με κίνδυνο και αβεβαιότητα. Λειτουργία και οργάνωση της αλυσίδας εμπορίας

 

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

   Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Μάρκετινγκ

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική

Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος