Συντονιστής: Χ. Καρελάκης

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 1ο 

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Χ. Καρελάκης, προσκεκλημένοι ομιλητές.

 

Αντικείμενο Μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αποκτήσουν μια λεπτομερή και ολοκληρωμένη εικόνα που αφορά έννοιες του διεθνούς εμπορίου και σχετίζονται με το συγκριτικό πλεονέκτημα και την παραγωγικότητα εργασίας, τους όρους εμπορίου, τις εξισωτικές επιδράσεις του εμπορίου, τα μέσα εμπορικής πολιτικής και προστατευτισμού, το θεσμικό πλαίσιο διεθνούς ανταλλαγής, την οικονομική ενοποίηση στην Ευρώπη, και την εμπορική πολιτική στις αναπτυσσόμενεες χώρες. Επιπλεόν, στόχος του μαθήματος είναι η λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση των μέτρων και των μορφών Αγροτικής Πολιτικής που εφρμόζονται στην ΕΕ, τις επιπτώσεις των μέτρων αυτών, τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη σχέση της με το διεθνές εμπόριο.

 

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

   Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Μάρκετινγκ

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική

Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος