Συντονιστής: Ε. Ζαφειρίου

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 1ο 

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Ε. Ζαφειρίου, προσκεκλημένοι ομιλητές.

 

Αντικείμενο Μαθήματος

Tο μάθημα Ειδικά Κεφάλαια επιχειρησιακής έρευνας έχει ως στόχο την εμβάθυνση των σπουδαστών στον κλάδο της επιχειρησιακής έρευνας ως εργαλείου ανάλυσης ειδικών συνθηκών της αγοράς τροφίμων όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στα πλαίσια της ενιαίας Ευρώπης και της παγκοσμιοποίησης της αγοράς γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω μάθημα περιγράφει το πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού  στο οποίο αναλύεται η γραφική και αλγεβρική λύση με τη μέθοδο simplex καθώς επίσης και το δυϊκό πρόβλημα ενώ τίθεται και το ζήτημα της ανάλυσης ευαισθησίας. Επιπλέον δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο για το πρόβλημα μεταφοράς, το πρόβλημα ανάθεσης, το πρόβλημα των ελάχιστων διαδρομών και το πρόβλημα μέγιστης ροής. Τέλος στα πλαίσια των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση προβλημάτων απόφασης υπό καθεστώς κινδύνου αναλύεται η τεχνική των δέντρων αποφάσεων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το θεωρητικό υπόβαθρο θα τεκμηριώνεται από μία σειρά μελετών περιπτώσεων μέσω των οποίων αναμένεται να γίνει και πιο αποτελεσματική η κατανόηση αυτού.

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

   Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Μάρκετινγκ

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική

Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος