Συντονιστής : Ζ. Βρύζας

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 2ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες : Ζ. Βρύζας

 

Αντικείμενο Μαθήματος:

Το μάθημα αναφέρεται στη σύσταση της βιολογικής ποικιλότητας των αγροοικοσυστημάτων και τις επιπτώσεις των γεωργικών πρακτικών σε αυτά. Αναλύονται τα βασικά καλλιεργητικά συστήματα και οι πιέσεις που δημιουργούν στο εδαφικό και υδάτινο περιβάλλον. Εξετάζονται οι πηγές των σημαντικότερων ρύπων (γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, βαρέα μέταλλα, απόβλητα μονάδων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων), η συμπεριφορά τους στα βασικά τμήματα των αγροοικοσυστημάτων (έδαφος, ατμόσφαιρα, ύδατα) και οι επιδράσεις τους στις βιολογικές διεργασίες που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή (μικροοργανισμοί εδάφους, φυτά). Αναλύονται οι μεθοδολογίες εκτίμησης της επικινδυνότητας από τη ρύπανση αγροοικοσυστημάτων και η οικοτοξικολογική συμπεριφορά των κύριων ρύπων. Μετά την παρουσίαση των μηχανισμών ρύπανσης και των επιπτώσεων της, αναπτύσσονται περιπτώσεις ρύπανσης αγροοικοσυστημάτων (case studies) από διάφορες περιοχές στον Ελλαδικό και όχι μόνο χώρο. Αναλύονται οι τεχνικές απορρύπανσης σημειακών πηγών (bioremediation, phytoremediation, chemical remediation) και τα βασικά μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα (έδαφος, ύδατα αέρας) αλλά και σε γεωργικά προϊόντα μέρος του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

   Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων 

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων

Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων 

Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών

Βιοτεχνολογία Φυτών

Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών