Συντονιστής: Χ. Χατζησαββίδης

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 1ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Χ. Χατζησαββίδης

 

Αντικείμενο του Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει θέματα φυσιολογίας και επίδρασης διαφόρων παραγόντων και τεχνικών στην αύξηση και ανάπτυξη των καρποφόρων δένδρων. Ειδικότερα, αναλύονται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των δένδρων, όπως π.χ. η θερμοκρασία. Επίσης, μελετώνται οι υδατικές σχέσεις και η θρέψη στα καρποφόρα δένδρα. Εξετάζεται η σχέση μεταξύ βλαστικής και αναπαραγωγικής αύξησης, ο εμβολιασμός και η σχέση μεταξύ ριζικής και βλαστικής αύξησης. Γίνεται αναφορά στη διαφοροποίηση ανθικών καταβολών, την άνθηση, την καρπόδεση, την ανάπτυξη και την ωρίμανση των καρπών. Τέλος, μελετάται η επίδραση περιβαλλοντικών καταπονήσεων και ρυθμιστικών ουσιών στην ποιότητα των καρπών καθώς επίσης και η παρενιαυτοφορία στα καρποφόρα δένδρα.

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

  Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων

Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων 

Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών

Βιοτεχνολογία Φυτών

Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών