Συντονιστής: Γ. Μπρούφας

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 1ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Γ. Μπρούφας, Μ. Παππά

 

Αντικείμενο του Μαθήματος

Το μάθημα αναφέρεται στις σύγχρονες, φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης πληθυσμών ζωικών εχθρών (εντόμων, ακάρεων και νηματωδών) μεγάλης οικονομικής σημασίας για τη φυτική παραγωγή. Ειδικότερα, εξετάζονται οι διαφορετικές μέθοδοι και οι σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής της βιολογικής καταπολέμησης ζωικών εχθρών, αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο και αναλύονται οικονομοτεχνικά στοιχεία πρακτικών εφαρμογών της οικολογικής μηχανικής στη διαχείρισης της βιοποικιλότητας του αγροοικοσύστηματος ως εργαλείο της σύγχρονης φυτοπροστασίας. Παρουσιάζονται τα φαινολογικά μοντέλα πρόβλεψης και οι πρακτικές τους εφαρμογές στη φυτοπροστασία. Εξετάζονται οι δυνατότητες αξιοποίησης νέων ομάδων, εκλεκτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμβατών με τη διαχείριση ωφέλιμων οργανισμών μη στόχων (εντομοφάγων εντόμων, ακάρεων και επικονιαστών) στα πλαίσια προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Αναλύονται σύγχρονες βιοτεχνολογικές μέθοδοι διαχείρισης πληθυσμών εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών.

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

  Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων

Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων 

Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών

Βιοτεχνολογία Φυτών

Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών