Μαθήματα

Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Κατεύθυνση: Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων 

 

Τίτλος

 

ECTS

 

 

PBTF01

Ειδικά Κεφάλαια Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

7,5

 

PBTF02

Βιομηχανική Υγιεινή

7,5

 

PBTF03

Ειδικά Θέματα Διατροφής

7,5

 

PBTF04

Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος

7,5

 

PBTF05

Χημεία Φυσικών Προϊόντων και Εφαρμογές

7,5

 

PBTF06

Ειδικά θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

7,5

 

Κατεύθυνση: Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 

 

Τίτλος

 

ECTS

 

 

PEC01

Μάρκετινγκ

7,5

 

PEC02

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

7,5

 

PEC03

Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική

7,5

 

PEC04

Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας:

Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων

7,5

 

PEC05

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

7,5

 

PEC06

Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας

7,5

 

Κατεύθυνση: Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος 

 

Τίτλος

 

ECTS

 

 

PAGR01

Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

7,5

 

PAGR02

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

7,5

 

PAGR03

Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων

7,5

 

PAGR04

Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων

7,5

 

PAGR05

Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών (Επιλογής)

7,5

 

PAGR06

Βιοτεχνολογία Φυτών (Επιλογής)

7,5

 

PAGR07

Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών (Επιλογής)

7,5

 

PAGR08

Ειδική Βελτίωση Φυτών (Επιλογής)

7,5