Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Π.Μ.Σ. θα πρέπει να καταβάλει δίδακτρα ύψους 2.000,00 ευρώ.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις ως εξής:

Α δόση: 750ευρώ κατά την εγγραφή

Β δόση: 750 ευρώ κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων του Β’ εξαμήνου

Γ δόση: 500 ευρώ κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων του θερινού εξαμήνου

Δίδακτρα

Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA