Διδάσκοντες

Διευθυντής ΠΜΣ

Μπρούφας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής


Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ

Μπεζιρτζόγλου Ευγενία, Καθηγήτρια (Πρόεδρος Τμήματος)

Κουτρούμπας Σπυρίδων, Καθηγητής

Τοκατλίδης Ιωάννης, Καθηγητής

Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Μπρούφας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής


Γραμματεία ΠΜΣ

Έφη Κουρτίδου

+30 2552041164

 ekourtid@agro.duth.gr

 

Διδάσκοντες

Αλεξόπουλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Βρύζας Ζήσης, Επίκουρος Καθηγητής

Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Δαμαλάς Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής

Ζαφειρίου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Καρελάκης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής

Κουτρούμπας Σπυρίδων, Καθηγητής
Κυμπάρης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μπεζιρτζόγλου Ευγενία, Καθηγήτρια

Μπρούφας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Παππά Μαρία, Λέκτορας

Πλέσσας Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής

Ράπτου Έλενα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Σιναπίδου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τοκατλίδης Ιωάννης, Καθηγητής

Χατζησαββίδης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA