Κατεύθυνση Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Κατεύθυνση Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Α’ Εξάμηνο

ECTS

 

 

 

 

Ειδικά Κεφάλαια Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

 

7,5

 

 

 

Βιομηχανική Υγιεινή

7,5

 

 

 

Ειδικά Θέματα Διατροφής

7,5

 

 

 

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης (έναρξη)

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Β’ Εξάμηνο

 

 

 

 

 

Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος

 

7,5

 

 

 

Χημεία Φυσικών Προϊόντων και Εφαρμογές

7,5

 

 

 

Ειδικά θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

7,5

 

 

 

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Θερινό Εξάμηνο

 

 

 

 

 

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης (ολοκλήρωση)

15