Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Διδασκόμενα Μαθήματα

Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

 

Καρελάκης Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής

Διδασκόμενα Μαθήματα

Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική

Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας

 

Ζαφειρίου Ελένη 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Διδασκόμενα Μαθήματα

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

 

Ράπτου Έλενα

Λέκτορας

Διδασκόμενα Μαθήματα

Μάρκετινγκ

Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας

 

Κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA