Κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Α’ Εξάμηνο

ECTS

 

 

Μάρκετινγκ

 

7,5

 

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

7,5

 

Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική

7,5

 

Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων

7,5

 

 

 

 

Β’ Εξάμηνο

 

 

 

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

 

7,5

 

Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας

7,5

 

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης (έναρξη)

15

 

 

 

 

Θερινό Εξάμηνο

 

 

 

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης (ολοκλήρωση)

 

15