Το Π.Μ.Σ. χαρακτηρίζεται, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ως εντατικό, διάρκειας ενός έτους. Η διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης αυξάνεται κατά δύο επιπλέον εξάμηνα.

Α’ εξάμηνο σπουδών

Έναρξη: 16 Οκτωβρίου — Λήξη:  15 Φεβρουαρίου

 

 

 

Διάρκεια

Β’ εξάμηνο σπουδών

Έναρξη: 16 Φεβρουαρίου — Λήξη: 15 Ιουνίου

 

 

 

Θερινό εξάμηνο σπουδών

Έναρξη: 16 Ιουνίου — Λήξη:  15 Οκτωβρίου

 

 

 

Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA