Επικοινωνία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Πανταζίδου 193, 68200 Ορεστιάδα

pms@agro.duth.gr  

Διευθυντής Π.Μ.Σ.

 

Γεώργιος Μπρούφας Αν. Καθηγητής

+30 2552041154

 gbroufas@agro.duth.gr  

Γραμματεία Π.Μ.Σ.

 

Έφη Κουρτίδου

+30 2552041164

 ekourtid@agro.duth.gr

Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA