Κουτρούμπας Σπυρίδων

Καθηγητής

Διδασκόμενα Μαθήματα

Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών

 

Ιωάννης Τοκατλίδης

Καθηγητής

Διδασκόμενα Μαθήματα

Ειδική Βελτίωση Φυτών

 

Μπρούφας Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διδασκόμενα Μαθήματα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών

 

Χατζησαββίδης Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διδασκόμενα Μαθήματα

Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων

 

Βρύζας Ζήσης

Επίκουρος Καθηγητής

Διδασκόμενα Μαθήματα

Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων

 

Δαμαλάς Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής

Διδασκόμενα Μαθήματα

Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών

 

Σιναπίδου Ευαγγελία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Διδασκόμενα Μαθήματα

Βιοτεχνολογία Φυτών

 

Παππά Μαρία

Λέκτορας

Διδασκόμενα Μαθήματα

Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

 

Κατεύθυνση Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

Κατεύθυνση Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA