Κατεύθυνση Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

Κατεύθυνση Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Α’ Εξάμηνο

ECTS

 

 

 

 

Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

 

7,5

 

 

 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

7,5

 

 

 

Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων

7,5

 

 

 

Μεταπτυχιακής Εργασία Ειδίκευσης (έναρξη)

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Β’ Εξάμηνο

 

 

 

 

 

Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων 

 

7,5

 

 

 

Επιλογή 1

 

 

 

 

Επιλογή 2

 

 

 

 

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθήματα επιλογής

 

 

 

 

Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών

7,5

 

 

 

Βιοτεχνολογία Φυτών

7,5

 

 

 

Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών

7,5

 

 

 

Ειδική Βελτίωση Φυτών

7,5

 

 

 

Θερινό Εξάμηνο

 

 

 

 

 

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης (ολοκλήρωση)

 

15