Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία»

Κατευθύνσεις

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA